Sborník případových studií k projektu NOVÉ ROLE KOMUNITNÍCH NADACÍ 

Sborník případových studií je stěžejním výstupem projektu Nové role komunitních nadací, který od dubna 2020 do března 2022 realizoval spolek A.K.N. ve spolupráci s pěti českými komunitními nadacemi. Smyslem projektu, podpořeného Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, bylo posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy.

Sborník zachycuje klíčové momenty, procesy a výsledky dvouletého snažení českých komunitních nadací v osvojování nových aktivizačních rolí a rolí komunitního leadershipu. Přečíst i stáhnout si ho můžete zde:
Sborník případových studií (PDF)