Ukončené projekty:

Podpora lídrů v komunitách

Projekt "Podpora lídrů v komunitách" (Networking Informal Community Leaders in the Czech Republic), jehož nositelem je A.K.N. - občanské sdružení byl zahájen na podzim roku 2014 a dokončen během roku 2015.

Smyslem projektu bylo podpořit a dát prostor aktivním lidem a skupinám, kteří se zabývají aktivitami ve veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem "začínají". Projekt byl odstartován na čtyřech místech ČR, kde fungují komunitní nadace nebo obdobné subjekty, které s výběrem a drobnou finanční a konzultační podporou pomohou.

Finanční zajištění projektu bylo realizováno Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze.

Exploring feasibility of philanthropic bequests in Czech Republic

Projekt zaměřený na mapování potenciálu získávání dobročinných odkazů ze závětí ve prospěch českých komunitních nadací byl podpořen částkou 20 000 USD z prostředků Global Fund for Community Foundation.

Posilování rozvoje komunitních nadací v České republice

Dvouletý projekt zaměřený na celkový rozvoj komunitní filantropie v ČR byl podpořený částkou 80 000 USD z prostředků C.S.Mott Foundation.