Projekt Nové role komunitních nadací

Od dubna 2020 do března 2022 realizoval spolek A.K.N. ve spolupráci s pěti českými komunitními nadacemi projekt podpořený Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Smyslem projektu bylo posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy.

Jedním ze stěžejních výstupů projektu je "Sborník případových studií", který zachycuje klíčové momenty, procesy a výsledky dvouletého snažení českých komunitních nadací v osvojování nových aktivizačních rolí a rolí komunitního leadershipu.

Deklarace minima komunitní nadace

Dne 15. května 2006 v Novém Městě na Moravě byla slavnostně podepsána deklarace, ve které se její signatáři shodli na formulaci „Minima komunitní nadace“.

Profil českých komunitních nadací

Podpora lídrů v komunitách

  • Podpora lídrů - sborník PDF
    Kdo je lídr a proč lídry podporovat?
    Kdo o to má zájem a jak to chce dělat a dělá?
    Kde se myšlenka podpory lídrů vzala?
    Na tyto a podobné otázky odpovídá případová studie projektu, realizovaného v r. 2015 Asociací komunitních nadací za podpory ambasády USA.

Publikace o dárcovství

Sada PR materiálů k tématu závětí

Sada PR materiálů k tématu závětí určená pro komunitní nadace.

Sborník textů ze studijní cesty do Kanady

Sborník textů ze studijní cesty do Kanady, listopad 2010.
Sestavil Jan Kroupa, NETT, o. s.

Stanovy asociace

Aktuální znění stanov A.K.N. – občanského sdružení.

Zpráva k 1.výročí vzniku asociace

Zpráva o činnosti asociace zveřejněná u příležitosti prvního výročí vzniku asociace v říjnu 2007.